Rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięcia ogłoszeń

Data rozstrzygnięcia Opis Do pobrania
16-04-2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont budynków mieszkalnych przy ulicach: Mazurska 3 i Dąbrowskiego 17 w Lidzbarku Warmińskim Rozstrzygnięcie
21-02-2019

Postępowania o udzielenie zamówienia na Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją projektu: Głęboka kompleksowa modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Prostej 15 i ul. Kasprowicza 12,14,16,18 w Lidzbarku Warmińskim”

Rozstrzygnięcie
01-02-2019 Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia na „Głęboką kompleksową modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Prostej 15 i ul. Kasprowicza 12,14,16,18 w Lidzbarku Warmińskim” Rozstrzygnięcie