O nas

Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim jest spółką z graniczoną odpowiedzialnością, której wszystkie udziały posiada Gmina Miejska Lidzbark Warmiński. Spółka powstała 1 czerwca 2002 roku.
Siedziba spółki mieści się w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Lipowej 21, woj. warmińsko-mazurskie.

NIP 743-000-54-75
REGON 170963560
KRS Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy 358 600,00 zł.
Bank Bank Pocztowy S.A. Oddział w Olsztynie.
Nr konta 17 1320 1104 2995 96765 2000 0003